Pasowanie na ucznia zawodu. Wyzwalanie na czeladnika. Wizyta w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie.

22 października 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbyła się uroczystość „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” oraz „wyzwolenia na czeladnika”.

Organizatorem uroczystości, we współpracy ze „Staszicem”, był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. Jest to kultywacja tradycji „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” i „wyzwalania na czeladnika”, istniejąca i organizowana przez Rzemiosło od ponad 700 lat.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście. Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali Prezes Izby Antoni Górski, Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska oraz Kierownik Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego Justyna Kaczorek.

„Pasowania na ucznia” i „wyzwolenia na czeladnika” dokonał, Szablą Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Starszy Cechu Andrzej Siwczak.

Zaszczytu pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym dostąpili uczniowie w takich zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz.

Świadectwo czeladnicze, z rąk Prezesa Izby Antoniego Górskiego oraz Starszego Cechu Andrzeja Siwczaka, otrzymali czeladnicy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, cukiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer i lakiernik.

W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Nad organizacją uroczystości czuwała Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie Sylwia Tumińska.

Po uroczystościach w szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu z Prezesem Izby i pracownikami biura Izby. Tematem spotkania była kończąca się kadencja Prezesa, działalność naszych organizacji zrzeszonych w regionach oraz współpraca między Izbą a Cechem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.