Spotkanie w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie

28 października 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Z ramienia Izby udział w spotkaniu wzięli: Prezes Izby Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo-organizacyjnych Kazimierz Samokar, Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska oraz Kierownik Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego Justyna Kaczorek.

Tematem spotkania była kończąca się kadencja Prezesa, działalność naszych organizacji zrzeszonych w regionach, prace komisji egzaminacyjnych oraz współpraca między Izbą a Cechem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.