Ostatnie Posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2017-2021

4 listopada 2021 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2017-2021.

Udział w posiedzeniu wzięli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radca Prawny oraz pracownicy Biura Izby.

Członkowie Prezydium zapoznali się z wykonaniem planu finansowego za 9 miesięcy, wykonaniem planu remontów oraz przebiegiem sesji egzaminacyjnej wraz ze zmianami, które zajdą w procesie przeprowadzania egzaminów w rzemiośle od roku 2022.

Głównym punktem obrad był XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Zgodnie z uchwałą Zarządu Zjazd odbędzie się 10 grudnia 2021 roku. Zarząd zaakceptował przygotowane materiały zjazdowe, które trafią do delegatów w terminie regulaminowym.

Prezes Izby Antoni Górski podziękował członkom Zarządu za cztery lata intensywnej pracy, zaangażowanie i reprezentowanie Rzemiosła Warmii i Mazur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.