Posiedzenia Prezydium Zarządu Izby

W dniach 17 marca 2021 oraz 23 marca 2021 odbyły się Posiedzenia Prezydium Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W posiedzeniach udział wzięli: Prezes Antoni Górski, Wiceprezesi: Kazimierz Samokar i Tadeusz Kobus, Sekretarz Prezydium Andrzej Siwczak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Mudryk, Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska, Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego Anna Zajączkowska a także w dniu 23.03.2021 członkowie Komisji samorządowo-organizacyjnej Ryszard Starzyński oraz Andrzej Serożyński.

Głównym tematem obrad Prezydium były sprawy związane z przygotowaniem planu finansowego Izby na 2021 rok wraz z planem remontów. Wypracowany Plan finansowy został następnie przekazany Komisji ekonomicznej, która zaopiniowała go pozytywnie. Przygotowano także wszelką dokumentację i niezbędne materiały na Posiedzenie Zarządu Izby, które przez wzgląd na sytuację pandemiczną odbędzie się w trybie obiegowym z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Zaopiniowano uaktualniony Projekt „Porozumienia w sprawie przekazania sprawowania nadzoru nad procesem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle”. Projekt wraz z uchwałą zostanie przekazany pod głosowanie Zarządu Izby.

Omówiono również i zaopiniowano wnioski na odznaczenia rzemieślnicze, które wpłynęły do Izby.

Ponadto Członkowie Prezydium dyskutowali nad kierunkiem działań Izby w 2021 roku oraz o czekających w tym roku wyzwaniach.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.