24 marca, 2021

Oglądasz archiwa z okresu 24 marca, 2021.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Izby

W dniach 17 marca 2021 oraz 23 marca 2021 odbyły się Posiedzenia Prezydium Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W posiedzeniach udział wzięli: Prezes Antoni Górski, Wiceprezesi: Kazimierz Samokar i […]