Publikacja ZRP dot. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle

Związek Rzemiosła Polskiego opracował publikację dotyczącą kształcenia zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem a także szerokiego rozpowszechnienia wśród Rzemieślników, młodzieży, rodziców oraz placówek oświatowych, z którymi Państwo współpracują.

Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

Publikacja odnosi się do problematyki społecznej i kulturowej w obszarach zagadnień:

– znaczenie dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty,

– teraźniejszość i przyszłość – wyzwania i problemy oświaty zawodowej,

– cele rzemieślniczej nauki zawodu,

– rzemieślnicza nauka zawodu – aktualne uwarunkowania prawne oraz tradycje rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych.

Podkreślona jest istota szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro (lokalne społeczności oraz ogół społeczeństwa polskiego).  Wskazuje, czym jest dialog społeczny, jego wielopłaszczyznowość oraz  szanse na osiąganie wspólnych celów przez różnych interesariuszy, podkreślając przy tym, że kształcenie dualne w przypadku rzemiosła jest specyficzną formą takiego dialogu. Podjęte są także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

Publikacja została wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.