Szkolenie dla członków Komisji egzaminacyjnych

W dniach 21-22 czerwiec 2018r w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych na pięcioletnią kadencję. W szkoleniu udział wzięli członkowie komisji egzaminacyjnych powołani w blisko 40 zawodach. Program  szkolenia obejmował następujące tematy:

 • Podstawa prawna działalności komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
 • Kwalifikacje czeladnika i mistrza a Zintegrowany System Kwalifikacji
 • Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych
 • Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów
 • Warunki dopuszczenia do egzaminów
 • Organizacja egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
 • Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin czeladniczy lub egzamin mistrzowski
 • Pozytywne i negatywne strony pracy członka komisji, dobrze przygotowany i przeprowadzony etap praktyczny i teoretyczny egzaminu
 • Dokumentacja przebiegu egzaminu
 • Proces oceniania zadań egzaminacyjnych – etap praktyczny, etap teoretyczny
 • Zasady formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych
 • Wybrane zagadnienia z psychologii; reagowanie w trudnych sytuacjach, stres zdającego (absolwent. szkoły i osoba dorosła) i stres egzaminatora

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.