Szkolenie RODO

W dniu 16 maja 2018r.w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie dla organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w naszej Izbie. Tematyka szkolenia dotyczyła zmian w ochronie danych osobowych, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych( Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1). Program  szkolenia obejmował następujące tematy:

  • Co to jest RODO? Jak się ma do ustawy o ochronie danych osobowych?
  • Jakie czynności podlegają RODO, co to są dane osobowe?
  • Przetwarzanie danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania.
  • Administrator, podmiot przetwarzający.
  • Organizacja przetwarzania danych osobowych- zabezpieczanie danych osobowych, obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania,
  • Domyślna ochrona danych, obowiązek ochrony danych w fazie projektowania.
  • Ocena skutków dla ochrony danych.
  • Inspektor Ochrony Danych.
  • Prawa podmiotu danych, obowiązki informacyjne administratorów.
  • Proces wdrożenia RODO w praktyce.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.