Spotkanie w Cechu Rzemiosł Różnych w Biskupcu

18 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych w Biskupcu z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antonim Górskim i pracownikami Izby: Karoliną Knowską-Siwkowską (Dyrektor Biura Izby) oraz Justyną Kaczorek (Kierownik Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego).

Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczącego Rzemiosła Warmii i Mazur. Podsumowano kończącą się kadencję Prezesa Izby i Zarządu. Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat dotychczasowej i przyszłej współpracy między Cechem a Izbą.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.