Spotkanie w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie

16 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie z Prezesem Izby Antonim Górskim oraz pracownikami Izby: Dyrektorem Biura Karoliną Knowską-Siwkowską oraz Kierownikiem Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego Justyną Kaczorek.

Tematem spotkania była kończąca się kadencja Prezesa Izby i Zarządu, działalność naszych organizacji zrzeszonych w regionach oraz współpraca między Izbą a Cechem. Omówiono wiele ważnych tematów dotyczących Rzemiosła Warmii i Mazur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.