Spotkanie w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie

17 listopada 2021 roku w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu z Prezesem Izby Antonim Górskim oraz pracownikami Izby: Karoliną Knowską-Siwkowską (Dyrektor Biura Izby) i Justyną Kaczorek (Kierownik Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego).

Podczas spotkania odbyło się Posiedzenie Zarządu Cechu, na którym poruszono wiele ważnych kwestii związanych ze współpracą między naszymi organizacjami. Podsumowano kończącą się kadencję Prezesa Izby i Zarządu. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat działalności Cechu w regionie oraz przyszłości Rzemiosła Warmii i Mazur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.