Posiedzenie Zarządu Izby

30 września 2021 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Udział w posiedzeniu wzięli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Księgowa oraz pracownicy Biura Izby.

Prezes Izby Antoni Górski powitał nowych członków Zarządu: Pana Zdzisława Nowińskiego z Nowego Miasta Lubawskiego oraz Pana Adama Przybysza z Olsztyna.

Omawiane sprawy: Informacja o wyniku finansowym Izby za 8 miesięcy; Informacja o przeprowadzonych i planowanych remontach; Informacja o wynajmie lokali, wysokości czynszów oraz windykacji; Informacja na temat przebiegu sesji egzaminacyjnej; Podsumowanie Jubileuszu 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości; Podsumowanie pierwszego konkursu w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła oraz realizacja zadań publicznych zleconych w zakresie PIR; Informacja z odbytego Kongresu Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.