Walne Zgromadzenia 2021

W miesiącach maj – czerwiec – lipiec 2021 roku odbyły się Walne zgromadzenia w organizacjach zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W spotkaniach udział wzięli członkowie Prezydium Zarządu Izby.

Terminarz spotkań:


29.05.2021 – Biskupiec

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności organów statutowych Cechu oraz omówiono i zatwierdzono sprawy finansowe.


9.06.2021 – Spółdzielnia „KOMINIARZ”

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

W tym dniu odbyła się także Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 70-lecia Spółdzielni „KOMINIARZ”. Prezes Antoni Górski osobiście odznaczył w imieniu Związku Rzemiosła Polskiego zasłużonych pracowników i działaczy Spółdzielni.


16.06.2021 – Ostróda

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków odbyły się wybory do organów statutowych organizacji. Starszym Cechu ponownie został Pan Andrzej Siwczak. Serdecznie gratulujemy!


16.06.2021 – Lidzbark Warmiński

Udział wziął Wiceprezes ds. samorządowo-organizacyjnych Kazimierz Samokar.

W trakcie obrad omówiono sprawy finansowe organizacji, zatwierdzono sprawozdania z działalności Cechu za rok 2020 oraz z wykonania uchwał i wniosków ostatniego walnego zgromadzenia.


18.06.2021 – Mrągowo

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków odbyły się wybory do organów statutowych organizacji. Starszym Cechu ponownie został Pan Krzysztof Trzciński. Natomiast desygnowanym do pracy w Zarządzie Izby został Pan Andrzej Figura. Serdecznie gratulujemy!


19.06.2021 – Działdowo

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas zgromadzenia przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Omówiono sprawy finansowe oraz wręczono odznaczenia rzemieślnicze.


22.06.2021 – Kętrzyn

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas Walnego Zgromadzenia Pan Czesław Chylak został ponownie wybrany na Starszego Cechu. Natomiast desygnację do pracy w Zarządzie Izby otrzymał Pan Ryszard Starzyński. Serdecznie gratulujemy!


30.06.2021- Nowe Miasto Lubawskie

Udział wzięli: Prezes Antoni Górski oraz Wiceprezes ds. samorządowo-organizacyjnych Kazimierz Samokar.

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do organów statutowych organizacji. Starszym Cechu wybrano Pana Zdzisława Nowińskiego. Gratulujemy!

Prezes Izby przekazał podziękowania za pracę w Zarządzie Izby Panu Andrzejowi Serożyńskiemu.


1.07.2021 – Olsztyn


2.07.2021 – Elbląg

Udział wziął Prezes Antoni Górski.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków podsumowano rok 2020, przedstawiono sprawozdania z działalności oragnów statutowych Cechu oraz omówiono i zatwierdzono sprawy finansowe.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.