Rzemiosło Warmii i Mazur pożegnało śp. Arcybiskupa Seniora Wojciecha Ziembę

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, iż dnia 21 kwietnia 2021 roku, w godzinach wieczornych, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup Senior Wojciech Ziemba.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Arcybiskup Senior był wyjątkowo bliski Rzemiosłu. Zarówno w kazaniach, jak i innych wypowiedziach podkreślał znaczenie Rzemiosła w kształtowaniu etosu pracy oraz wskazywał na nierozerwalność więzi środowiska rzemieślniczego z kościołem i wiarą. W roku 2015 został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym w Polsce: Szablą im. Jana Kilińskiego. Koncelebrował Mszę Świętą  z okazji Jubileuszu 70-lecia naszej organizacji, zawsze chętnie uczestniczył w wydarzeniach ważnych dla środowiska rzemieślniczego. Dlatego też pragnąc godnie pożegnać śp. Arcybiskupa Seniora i podziękować mu za wieloletnie wsparcie i działania prowadzone na rzecz naszego środowiska, przedstawiciele Rzemiosła wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych.

Dnia 26 kwietnia 2021 roku Delegacja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości złożyła w imieniu Rzemiosła Warmii i Mazur wieniec przy trumnie Arcybiskupa. Członkami Delegacji byli: Prezes Antoni Górski, Wiceprezes ds. ekonomicznych Tadeusz Kobus, Sekretarz Prezydium Andrzej Siwczak, Kapelan Rzemiosła Ks. Marian Matuszek oraz Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska.

Natomiast dnia 27 kwietnia 2021 roku w głównej Mszy pogrzebowej w Bazylice Katedralnej Św. Jakuba Apostoła w Olsztynie udział wziął Prezes Antoni Górski.


Prezes Izby przekazał kondolencje na ręce Jego Ekscelencji Ks. dr Józefa Górzyńskiego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego:


Wszystkie przesłane kondolencje można przeczytać na stronie Archidiecezji Warmińskiej pod linkiem:

https://archwarmia.pl/aktualnosci/nadeslane-kondolencje-po-smierci-abp-wojciecha-ziemby/


Więcej o pogrzebie Arcybiskupa Seniora mogą Państwo przeczytać na stronie Archidiecezji Warmińskiej pod linkiem:

https://archwarmia.pl/aktualnosci/pogrzeb-abpa-wojciecha-ziemby/


Poniżej znajduje się Nekrolog oraz Biogram śp. Arcybiskupa Seniora Wojciecha Ziemby:


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.