Posiedzenie Zarządu Izby

30 września 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Posiedzenie odbyło się z zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Członkowie Zarządu zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami Przewodniczących z działania komisji problemowych w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Następnie przedstawiono wykonanie planu finansowego Izby za 8 miesięcy.

Prezes Izby Pan Antoni Górski przekazał relację i ustalenia z Kongresu Rzemiosła Polskiego, który odbył się 29 września 2020 roku. Podziękował także za zaproszenia na Walne Zgromadzenia, w których wziął udział w ostatnich miesiącach.

Pani Dyrektor Karolina Knowska-Siwkowska omówiła informację o przeprowadzonych i planowanych remontach, informację o wynajmie lokali oraz wysokości czynszów a także przedstawiła dotychczasowy przebieg sesji egzaminacyjnej.

Asystent ds. samorządowych Pani Justyna Kaczorek zapoznała członków Zarządu z przebiegiem prac nad zmianą ustawy o rzemiośle oraz przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu INTACT.

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z bieżącymi sprawami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Podsumowano ostatnie miesiące pracy Izby i zrzeszonych organizacji.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.