Ogłoszenie

Na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejących klatek schodowych do obowiązujących przepisów p. poż. w obiektach Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Kołłątaja 5 i Prostej 38.

Do wglądu projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego w wersji papierowej lub elektronicznej, ul. Prosta 38 pokój 209 IIp – Wydział Adminstracyjno – Techniczny tel; 89/527-61-88 w.15, 89/527-45-55, kom;697-997-413.

Oferty należy składać osobiście pod adres W-MIRiP ul. Prosta 38, lub e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl do dnia 5 listopada 2018r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.