Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej”

Głównym celem projektu jest rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej do końca kwartału 2013 roku.

W wyniku realizacji projektu powstanie stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej. Projekt Przyczyni się do realizacji celu głównego projektu oraz celów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej poprzez realizacje określonych celów szczegółowych:

  • opracowanie strategii marketingowej o zasięgu krajowym i realizacja działań promocyjnych, polegających na wypromowaniu marki „Mazurskie Okna”
  • wykonanie badań przenikalności cieplnej rolet oraz badań dotyczących certyfikacji ppoż. i bezpieczeństwa CE okien i drzwi dla zainteresowanych przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra.
  • organizację biura klastra – pracownicy będą świadczyć bezpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze tj.: doradztwo prawne oraz inwestycyjne w zakresie pozyskiwania funduszy z UE, doradztwo dotyczące zamówień publicznych, bezpłatna pomoc w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz koordynacja wspólnych zakupów prowadzonych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra
  • organizację spotkań stymulujących rozwój klastra – które pozwolą na wewnętrzną integrację poprzez zawiązanie współpracy między przedsiębiorstwami, wymianę doświadczeń oraz korzystanie z bezpłatnych szkoleń wyjazdowych,
  • modernizację strony WWW klastra – będzie ona zawierała oferty handlowe wszystkich firm wchodzących w skład klastra – mazurskieokna.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013  www.PolskaWschodnia.gov.pl

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

PROGRAM OPERACYJNY: ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Priorytet: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: 1.4. Promocja i Współpraca

Poddziałanie: 1.4.2. Komponent Współpraca