Suplement do dyplomu

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim bądź w języku angielskim. W celu uzyskania dokumentu należy wypełnić i przesłać elektronicznie lub drogą pocztową wniosek o wydanie suplementu – dostępny w zakładce formularze do pobrania.