Partnerzy

Partnerzy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi działania zmierzające do stworzenia we wszystkich województwach sieci punktów kontaktowych – organizacji i osób, które dysponując aktualną wiedzą na temat programu Unii Europejskiej „Uczenie sie przez całe życie” włączą się w proces upowszechniania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć edukacyjnych dla różnych grup potencjalnych beneficjentów, a także będą udzielać wskazówek pomocnych w zapewnieniu…


Jesteśmy Partnerem w Projekcie: „Lern und prozessbegleiter in KMU”

Środki finansowe – Niemiecka Agencja (NA beim BIBB) programu UE- LLP – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Realizacja: 2009 – 2011

Uczestnicy projektu:Polska, Węgry, Bułgaria i NiemcyProjekt koncentruje się przede wszystkim na adaptacji niemieckiej koncepcji koordynatora procesu

Więcej informacji: www.gala-prozessbegleiter.de

The innovative transfer project:“Personnel for the learning companions and process facilitation in SME”.Funded by: EU – LLP – Leonardo da Vinci Multilateral…


Jesteśmy partnerem w międzynarodowym Projekcie: „Berufe Global – Zukunftsfähig arbeiten in einer globalisierten Welt” Kraje partnerskie: Austria, Belgia, Niemcy, Polska i Węgry

Środki finansowe – Niemiecka Agencja (NA beim BIBB) programu UE- LLP – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji Realizacja: 2009 – 2011 Partnerzy projektu: EPIZ e.V.; Berlińska Izba Rzemieślnicza; Senat do spraw Gospodarki, Technologii i Kobiet, Senat do spraw Edukacji, Nauki i Badan;

ZAWM, St. Vith (BE); BAOBAB, Wiedeń (AT); W-MIRiP-Olsztyn (PL); Pollack Mihaly -Techniczna Szkoła Średnia, Pecs (HU) Koordynator: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Berlińskie…


Informacja nt. pierwszej międzynarodowej konferencji w ramach projektu SME-TraiNet (Program Leonardo Da Vinci)

W dniach 5-7 maja 2010 roku odbyła się w Helsinkach pierwsza konferencja międzynarodowa w ramach projektu „SME-Trainet – sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP” z udziałem 4-osobowej delegacji Związku Rzemiosła Polskiego.


Szkolenie na temat Edukacji Globalnej

W ramach projektu BerufeGlobal współfinansowanego z Programu Leonardo da Vinci Edukacja i Kultura „Uczenie się przez Całe życie” w dniach 12 – 13 kwietnia odbyło się w Izbie szkolenie na temat Edukacji Globalnej.