Konferencja inauguracyjna Europejskich Dni Pracodawcy

W dniu 15 listopada 2017 roku w Centrum Innowacji i Transportu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja inaugurująca Europejskie Dni Pracodawcy 2017 ,,Porozmawiajmy o przyszłości- pracodawca wobec nowych […]

Spotkanie z Panem Grzegorzem Smolińskim Prezesem WMSSE

  Prezydium Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz z Prezesem Izby Panem Antonim Górskim odbyło spotkanie z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Grzegorzem Smolińskim. Podczas spotkania podjęto rozmowy […]

KONGRES Związku Rzemiosła Polskiego

Uchwałą Kongresu Związku Rzemiosła Polskiego, który obradował w dniach 21-22 czerwca b.r. w Warszawie Prezes Warmińsko –Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Antoni Górski został wybrany Zastępcą Prezesa Związku Rzemiosła […]