Oświata zawodowa

Oświata zawodowa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Kwalifikacji
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
ul. Prosta 38,

tel. 89 527-61-88 wew. 11 i 18

Fax 89 527-50-45

pok. 225

biuro@izbarzem.olsztyn.pl

Nauka zawodu
Egzaminy kwalifikacyjne
Cennik usług egzaminacyjnych
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Komisje egzaminacyjne
Wykaz zakładów rzemieślniczych wytypowanych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych
Formularze do pobrania