Od szkolenia do zatrudnienia – organizacja

Organizacja i realizacja

1. Projekt zakłada 6 cykle ze ścieżki spawacza i 4 cykl ze ścieżki cieśli. W każdym cyklu bierze udział 10 uczestników/czek.

2. Zajęcia będą realizowane przez 5 dni od poniedziałku do piątku.

3. Jeden cykl szkolenia na spawacza obejmuje 318 h/ osobę, cieślę obejmuje 396 h/ osobę razem z egzaminem czeladniczym.

4. W ramach szkolenia na spawacza zaplanowano realizację:

 • wsparcie psychologiczno – doradcze – 18 h zajęć
 • indywidualny plan działania – 2 h / 1 osobę
 • moduł teoretyczny (teoria zawodowa – specjalności TIG i MAG) – 52 h zajęć
 • moduł praktyczny (specjalności TIG i MAG) – 222 h zajęć
 • pośrednictwo pracy – 2 h / 1 osobę

5. W ramach szkolenia na cieślę zaplanowano realizację:

 • wsparcie psychologiczno – doradcze – 18 h zajęć
 • indywidualny plan działania – 2 h / 1 osobę
 • moduł teoretyczny – 52 h zajęć
 • moduł praktyczny – 300 h zajęć
 • pośrednictwo pracy – 2 h / 1 osobę
 • egzamin czeladniczy praktyczny – 3 dni po 8 h
 • egzamin czeladniczy teoretyczny – 1 dzień (8 h)

Harmonogram szkolenia zostanie dostarczony Uczestnikom Projektu na spotkaniu pierwszego dnia szkolenia. Projektodawca zastrzega sobie zmianę terminu realizacji szkolenia, o czym niezwłocznie powiadomi kandydatów/uczestników szkolenia.

6. Zajęcia realizowane będą codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia w ramach modułu teoretycznego i psychologiczno – doradczego, indywidualnego planu działania, języka angielskiego branżowego, pośrednictwa pracy odbywać się będą w Wojewódzkim Domu Rzemiosła, Olsztyn, ul. Prosta 38; zajęcia w ramach modułu praktycznego – na Warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Marii Zientary Malewskiej 65.

Termin realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.05.2014

Pierwsze szkolenia planujemy rozpocząć:

Spawacz – od stycznia 2013 r..
Cieśla – od stycznia 2013 r..

Terminy te mogą ulec zmianom.